"Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken" Lao-Tse Chinees filosoof

Aanpak Team Coaching

Hoe gaan wij samen aan de slag? 

 • Vrijblijvend intakegesprek (60 min)
 • Maken van heldere contractafspraken
 • Formuleren van concrete coachdoelstellingen, interventies en gedragsindicatoren
 • Doen van onderzoek, assessment en observaties team
 • Houden van workshops of trainingen (circa 4-6 stuks, van 2-4 uur, in 2-6 maanden)
 • Evalueren teambegeleiding (halverwege en aan het einde)

Belangrijke succesfactoren zijn?

 • Team bepaalt het doel en het onderwerp van de procesbegeleiding
 • Coach adviseert niet maar geeft inzicht en -vertrouwen e.d.
 • Creëren van een prettige en veilige setting (omgeving)
 • Samenwerken op basis van co-creatie in het hier-en-nu
 • Werken op het snijvlak van persoon, team, taak in context van de omgeving
 • Inzicht krijgen in wat zich onder de oppervlakte afspeelt
 • Noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van een externe teamcoach 

Op basis van het intakegesprek wordt door mij op maat een voorstel gemaakt met daarin de doelstelling van de teambegeleiding, gekozen aanpak, planning en jullie investering. Ik hanteer de Algemene voorwaarden en Ethische gedragscode van beroepscoaches (NOBCO). De plaats en locatie van de teamcoaching wordt met elkaar afgestemd. Wist u dat u hier PE-punten kunt krijgen voor teamcoaching. Wil je meer weten over een aantal van mijn coachingsmethoden & -technieken? Klik op onderstaande button en doe ook de gratis 'quick scan' van jullie teamwork! Kunnen jullie een coach gebruiken en lijkt het jou leuk om binnenkort kennis met elkaar te maken? Bel of stuur mij een mail.

Bekijk methoden en technieken

Cases

Bestuur KETP-Nederland

Als Ketp Nederland zijn wij het samenwerkingsverband van circa 100 vrijgevestigde kinderergotherapeuten (deelnemers). Als jong bestuur liepen wij tegen een aantal zaken aan. 

Uit het intakegesprek met Edwin bleek dat wij wel wat hulp konden gebruiken bij het (her)vinden van ons bestaansrecht als zelfstandige stichting, het vergroten van onze slagkracht en het krijgen van meer energie en motivatie om in het bestuur te zitten. Edwin heeft ons als eerste in een tweetal sessies procesmatig begeleid bij het opstellen van de nieuwe visie, missie en doelstellingen van Ketp en onze taak als bestuur. 

Edwin heeft bij een tweetal bijeenkomsten gezeten die wij als bestuur hadden met onze leden die wij deelnemers noemen. Ook is hij bij een aantal bestuursvergaderingen komen kijken en luisteren. Pas later heeft hij in een bijeenkomst zijn observaties met ons gedeeld, wat erg verrassend en verhelderend was. Wij hebben in een van de sessie ook ons DISC-gedragsprofiel bepaald. Het bespreken hiervan met elkaar was deels herkenbaar maar ook best confronterend. Het heeft veel duidelijk gemaakt over hoe wij ons gedragen, met elkaar communiceren en op elkaar reageren of soms aan elkaar irriteren. 

Wij hebben aan de teamcoaching het gevoel overgehouden dat wij dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook hebben wij weer meer energie en vertrouwen gekregen voor de toekomst. Onze vergaderingen zijn er ook leuker op geworden. Wij hebben meer inzicht en begrip gekregen voor elkaars beweegredenen om in het bestuur te zitten. Frustraties die er zijn worden nu eerder en echt openlijk besproken in de vergadering. Er is ook meer duidelijkheid over ieders committent en verwachtingen qua inzet en tijdsbesteding. Als team zijn wij volwassener geworden.

Managementteam Project Verbreding Rijksweg

Samenwerking is een risico voor het succes van ons complexe infrastructureelproject. Het is als wij eerlijk zijn soms best lastig om in een combinatiewerk volledig transparant te zijn en alle informatie met elkaar te delen. Verschillen in de belangen tussen betrokken partijen (moederorganisaties en opdrachtgever) worden niet altijd open besproken, lastige onderwerpen of conflicten worden vaak vermeden en we spreken elkaar niet goed aan op ieders verantwoordelijkheid. Dit om maar de goede sfeer en harmonie te bewaren. Reden genoeg voor ons als MT (kernteam) om het in dit project eens anders aan te pakken.

Wij hebben Edwin gevraagd of hij ons als teamcoach hierin kon begeleiden. Als eerste heeft Edwin het DISC-gedragsprofiel van de MT-leden en het cultuurprofiel van ons team bepaald. Ook heeft hij specifiek een assessment uitgevoerd naar de cohesie en samenwerking binnen ons team (De 5 B's). Edwin heeft ook geobserveerd bij een aantal interne projectteam overleggen. Ook heeft hij bij twee bijeenkomsten gezeten met onze opdrachtgever. Zijn waarnemingen heeft hij teruggegeven tijdens de PFO's die wij hadden gepland met ons projectteam, onze RvB en RWS. Dit heeft onze bewustwording vergroot.

De verkregen inzichten van deze procesbegeleiding waren voor ons heel verhelderend en hebben tot meer onderling begrip en een betere communicatie geleid. Vertrouwen en omgaan met verschillende belangen en conflicten was wel een issue bij ons. Wij zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om dit te verbeteren. Wij denken dat wij door deze aanpak veel problemen in ons project en met onze opdrachtgever hebben weten te voorkomen. 

Overtuigd, of op zoek naar meer informatie?

Als je al overtuigd bent maak ik graag een afspraak met je. Ben je nog op zoek naar meer informatie? Ik vertel je graag meer over mijn diensten, methoden en werkwijzen.

neem contact op