"Niets is wat het lijkt" Mart Smeets presentator en schrijver

Vertrouwen binnen teams

20 februari 2015

Mij wordt regelmatig gevraagd: "Wanneer is er meer vertrouwen in een team?"en "Hoe kunnen we bouwen aan meer vertrouwen in ons team?". Dit naar aanleiding van mijn onderzoek naar de samenwerking binnen projectteams in de bouw (zie eerdere post). Uit het onderzoek bleek dat de afwezigheid van vertrouwen de grootste frustratie van teamwork is binnen infrastructurele bouwprojecten. Vertrouwen wat wordt vaak gezien als het fundament van samenwerking in teams.

Deze twee vragen zijn snel en eenvoudig gesteld maar lastig om zo een-twee-drie te beantwoorden. Toch wil ik graag een poging doen om voor jullie als lezer een tipje van de bekende sluier op te lichten over het bouwen aan meer vertrouwen. Wellicht is dit allemaal al bekend en anders kan jij er mogelijk je voordeel mee doen toch? Ook nodig ik je uit om jouw ervaringen of tips hier te delen! Mijn eigen ervaring is en ook uit onderzoek blijkt (o.a. Lencioni) dat er meer vertrouwen is als teamleden...:

1. Het eigen gedrag en elkaars gedrag kunnen doorgronden en begrijpen (DISC-gedragsstijlen)

2. Fouten en tekortkomingen toegeven, openlijk worden besproken en dit niet direct wordt veroordeeld of afgestraft

3. Beschikbare informatie, gedachtes en meningen tijdig en openlijk met elkaar delen

4. Behaalde successen samen vieren, falen met elkaar wordt gedeeld en teamleden elkaar pro-actief helpen

5. Conflicten snel los- of achter zich (kunnen) laten zonder verdere wrok of wroeging

6. Zich ten opzichte van elkaar oprecht en openlijk verontschuldigen en excuses worden aanvaard

7. Elkaar succes gunnen en daarvoor elkaar de credits of waardering geven

8. Niet sarcastisch doen of roddelen achter de rug van de ander

9. Elkaar ook op persoonlijk vlak of privé kennen

10. Meer tijd met elkaar doorbrengen in het team dan strikt noodzakelijk

Leuk dat we nu wat tips hebben gekregen om vertrouwen te herkennen. Maar de vraag die ook wordt gesteld is: "Hoe kunnen we bouwen aan meer vertrouwen?" Allereerst is dit van veel factoren afhankelijk en dus altijd maatwerk voor elk team. De bekende PSU's en PFU's zijn hier vaak goede momenten in de tijd voor om expliciet stil te staan bij de teamsamenwerking of in dit geval vertrouwen in het team. Ook kan het heel wenselijk zijn om hier een aantal separate teamsessies voor te beleggen. Een assessment op basis van de 5-B's van Lencioni en/of de DISC-gedragstijl van het team kan het bouwen aan vertrouwen vaak versnellen is mijn ervaring ("pressure cooker"). Op het gebied van vertrouwen, als vaak de grootste frustratie van teamwork, is het essentieel om niet alleen aandacht te hebben voor wat zich boven de oppervlakte afspeelt maar ook onder de oppervlakte. Ook is het van belang om niet alleen naar het team als geheel te kijken maar ook naar elk individueel teamlid en de organisatie of omgeving waarin het team aan zijn taak werkt. Een onafhankelijke professionele teamcoach kan hierbij zeker toegevoegde waarde hebben. Ervaring leert dat bouwen aan vertrouwen tijd kosten en ook continue onderhouden moet worden. Zeker bij een veranderende samenstelling of gewijzigde taak (Tuckman). Om te bouwen aan meer vertrouwen kunnen bovenstaande tien gedragsindicatoren mogelijk houvast bieden. De vier vragen die bij de meeste van de tien gedragsindicatoren gesteld en besproken kunnen worden zijn ….

1. Hoe gaat dit nu in het team?

2. Wat hebben wij hier in het verleden al aan gedaan?

3. Wat kunnen we er nog meer aan doen en is het verwachte effect?

4. Wat willen en gaan we doen en zijn we hier klaar voor?

Veel succes met de samenwerking in jouw team op basis van vertrouwen! Ik zou het leuk vinden om een reactie te krijgen ...

Vertrouwen binnen teams