"Niets is wat het lijkt" Mart Smeets presentator en schrijver

Tip Boek: Wat doen je nu?! Mentale weerbaarheid en leiderschap

15 maart 2015

Ik heb laatst op aanraden van een collega het boek "Wat doe je nu?!, Mentale weerbaarheid en leiderschap" gelezen. Graag wil ik jullie ook op dit interessante boek attenderen van Wessels en Delahaij uit 2012. Overigens is mentale weerbaarheid digitaal eenvoudig te testen en kan het (verder) ontwikkeld worden in een coachingstraject.

Mentale weerbaarheid is een populair begrip in relatie tot toenemende druk en eisen die worden gesteld aan directies, managers, ondernemers en professionals in onze samenleving. Mentale druk is niet alleen van belang als het 'slechter' gaat met in je team, organisatie en/of in de markt maar zeker ook als het 'te goed' gaat.

Maar wat is mentale weerbaarheid eigenlijk en hoe versterk je die? In dit heel toegankelijke boek wordt uitgelegd wat mentale weerbaarheid is en welke concrete stappen kunnen worden genomen om mentale weerbaarheid te versterken. Er wordt ingegaan op de vraag hoe het hogere management een actievere rol kan spelen in het ontwikkelen van mentale weerbaarheid bij managers die onder druk presteren. Kennis en ervaring opgedaan binnen de krijgsmacht, topsport en zakelijke wereld worden in dit boek vertaald in concrete inzichten en oplossingen voor leidinggevenden die hun mensen weerbaar willen maken en houden.

Door het boek heen geven leidinggevenden uit de sport, de luchtvaart en het bedrijfsleven, maar ook van Defensie en de politie hun visie op mentale weerbaarheid en leiderschap. Hieruit blijkt het belang van mentale weerbaarheid voor de manager en de organisatie. Organisaties die investeren in de mentale weerbaarheid zullen daarvan zowel op de korte als de lange termijn profijt hebben, omdat hun mensen beter gaan presteren en minder snel zullen uitvallen onder druk.

Mentale weerbaarheid kan overigens ook eenvoudig getest en ontwikkeld worden op basis van de aan de universiteit van Hull (Engeland) door Dr. Peter Clough ontwikkelde test MTQ48. Een mentale weerbaarheidstest met 48 vragen die in het kader van coaching digitaal afgenomen kan worden bij managers of ondernemers met een coach vraag die gerelateerd is aan het onder druk beter kunnen of moeten presenteren. Dit praktisch, effectief en wetenschappelijk gevalideerd instrument biedt leidinggevenden of mij als coach bijvoorbeeld de mogelijkheid om:

  • Te beoordelen hoe managers of ondernemers omgaan met stressvolle situaties en ongewenst gedrag;
  • Te begrijpen waarom sommige managers of ondernemers slagen en anderen worstelen onder druk;
  • Strategieën en tactieken te ontwikkelen om onder druk optimaal te (gaan) presteren;
  • Effectiever (senior) managers te rekruteren en te selecteren voor een specifieke (stressvolle) rol of taak
  • De human factor risks bij kredietverstrekking aan ondernemers beter te beoordelen en te (laten) beheersen

Tip Boek: Wat doen je nu?! Mentale weerbaarheid en leiderschap