"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt" Albert Einstein Duits - Amerikaans natuurkundige

Aanpak Individual Coaching

Hoe gaan wij samen aan de slag?

 • Vrijblijvend intakegesprek (45 min)
 • Maken van heldere contractafspraken
 • Formuleren concrete doelstellingen, interventies en gedragsindicatoren
 • Plannen coachgesprekken (circa 5 stuks van 1,5 uur binnen 3-4 maanden)
 • Evalueren extern coachtraject (halverwege en aan het einde)

Belangrijke succesfactoren zijn?

 • Wij moeten een persoonlijke click hebben (intake)
 • Jij bepaalt het doel & onderwerp van en acties na elk coachgesprek
 • Noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van een externe coach 
 • Duidelijke grenzen aangeven en deze naleven (taak, rol, tijd, ruimte e.d.)
 • Samenwerken op basis van vertrouwen, co-creatie en gelijkwaardigheid
 • Werken op het snijvlak van persoon, werkrol en organisatie in context van de omgeving
 • Openheid en zelfinzicht in wat zich bij jou onder de oppervlakte afspeelt

Op basis van het intakegesprek wordt door mij op maat een voorstel gemaakt met daarin de doelstelling, aanpak, planning en jouw investering. Ik hanteer de Algemene voorwaarden en Ethische gedragscode van beroepscoaches (NOBCO). Voor particulieren vraag ik een lagere (vaste) vergoeding dan voor werkgevers. Wist u dat sommige verzekeraars (AOV) coaching deels vergoeden en dat sommige van u hier PE-punten voor krijgt. Plaats en locatie van de coaching wordt met elkaar afgestemd. Wil je meer weten over een aantal van mijn coachingsmethoden & -technieken? Klik dan op onderstaande button en doe ook de gratis 'quick scan' van jouw gedragsstijl! Kunnen jij een coach gebruiken en lijkt het jou leuk om binnenkort persoonlijk kennis met elkaar te maken? Bel of stuur mij dan een mail.

Bekijk methoden en technieken

Cases

Manager Business Continuity Koninklijke Ahold NV

Als Manager Business Continuity bij een grote internationale onderneming heb ik een vrij geïsoleerde functie en is het aan mij om verbinding te maken met stakeholders in de organisatie om hen in beweging te krijgen. Daarbij bepaal ik voor een groot gedeelte mijn eigen agenda en prioriteiten, uiteraard wel binnen een duidelijk kader. Dat vergt enerzijds overtuigingskracht en anderzijds focus. 

In deze voor mij nieuwe rol had ik behoefte aan een coach met wie ik kan sparren en die mij richting kan geven bij de invulling van mijn taak. Een belangrijke doelstelling hierbij was het zelfstandig en zelfverzekerd ontplooien van initiatieven en mensen overtuigen om hier een inspanning voor te leveren. 

Samen met Edwin heb ik een traject uitgezet waarlangs ik deze doelstelling concreet vorm kan geven. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken waarbij Edwin, volgens het zogenaamde GROW model te werk gaat. We hebben veel tijd besteed aan het evalueren van mijn gedrag in bepaalde situaties die ik tijdens uitoefening van mijn functie tegenkom.    

Nu het coaching traject is afgerond kan ik concluderen dat mijn coachdoelstelling al is bereikt. Opvallend genoeg komt dat niet doordat ik ander gedrag ben gaan vertonen, maar doordat ik mijn gedrag beter ben gaan begrijpen. Het analyseren van mijn gedrag, en de gevoelens die dat bij mij teweegbrengt, helpt mij om mijn rol op een pro-actieve en zelfverzekerde manier uit te oefenen. Dat is prettig voor mijzelf, maar vooral ook voor de organisatie.   

Startende Ondernemer

Een gezelschapsdierenkliniek kopen en voor jezelf beginnen in deze tijd als dierenarts is een hele stap. Dagelijks stuit ik als ondernemer op uitdagingen, waarvoor ik (nog) niet de juiste kennis of ervaring hebt. Het gaat als dierenarts niet alleen om het zieke dier, maar ook om een gezond bedrijf. Soms verdrink je gewoon. Dit maakt mij soms onzeker en aan het twijfelen.

Voor mij reden genoeg om Edwin in te schakelen als coach. Het samenwerken met Edwin was erg prettig en inspirerend. Edwin kan erg goed luisteren, stelt de juiste vragen, legt mijn vinger snel op de zere plek, en spreekt in `Jip en Janneke taal`. Ik vond het prettig dat Edwin mij niet vertelt wat ik wel of niet moet doen. Hij laat mij tot nieuwe of andere inzichten komen, waar ik zelf direct mee aan de slag kan en wil.

Ik heb in het coachingsproces met Edwin veel beter inzicht gekregen in mijn eigen gevoelens en gedragingen. Waar deze vandaan komen en wat deze doen met mij en anderen in mijn team. Het bepalen en uitvoerig bespreken van mijn DISC-profiel heeft mij, naast de coachgesprekken, ook veel opgeleverd. De verkregen inzichten waren voor mij eerst shocking, maar na acceptatie een rijkdom en voedingsbodem. 

Voor mij heeft het coachingstraject gebracht dat Ik nu veel meer plezier beleef en ervaar van mijn dagelijkse werk. Ik kan de hoofdlijnen en het einddoel makkelijker vasthouden. Ook zie ik veel meer humor van dagelijks uitdagingen. Binnen mijn team is meer onderling begrip en de sfeer is heel ontspannend. Onze klanten merken ook dat wij veel plezier beleven aan ons werk en ons team een 'boost' heeft gekregen.

Overtuigd, of op zoek naar meer informatie?

Als je al overtuigd bent maak ik graag een afspraak met je. Ben je nog op zoek naar meer informatie? Ik vertel je graag meer over mijn diensten, methoden en werkwijzen.

neem contact op