Neem de regie over je eigen potentieel!

Heel veel potentie van individuen & teams wordt onbenut gelaten binnen organisaties. Het is mijn overtuiging dat je daarin zelf de regie moet nemen.

meer informatie

Over Edwin

Ik zie dat heel veel competenties van individuele mensen en teams nog niet benut wordt op het werk. Er wordt vaak te laat of niets gedaan aan bijvoorbeeld burn-out, persoonlijke effectiviteit, verzuimpreventie of samenwerking in teams. 

In mijn visie kan iedereen zichzelf blijven ontwikkelen in zijn of haar (nieuwe) werkrol. Ook een team kan zich zelf (blijven) ontwikkelen bij het werken aan zijn taak. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen daar blijer van wordt en meer energie van krijgt. Maar hiervoor moet jijzelf wel de regie in handen nemen. Investeer daarom in een business coach.

“Neem de regie over je eigen potentieel!”

lees verder

Edwin is..

Flexibel Onderzoekend Creatief Authentiek Inspirator Humor Analytisch Actiegericht Leeft in hier-en-nu Strategisch
"Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt" Johan Cruijff voetballer en coach

Individual Coaching - Wil jij?

Wil jij op je werk lekkerder in je vel zitten, jouw persoonlijke effectiviteit (blijven) verbeteren, jouw gedragscompetenties of talenten ontwikkelen en je carrière een boost geven? Zoek jij daarvoor een ervaren business coach, loopbaancoach of teamcoach met een universitaire coachingsopleiding? Neem dan vandaag nog contact met mij op!

Lees verder en doe de gratis 'quick scan' van jouw gedragsstijl!

lees verder Quick scan

 • Gezonde balans houden tussen werk en privé?
 • Preventief beter gesteld staan voor je (nieuwe) job?
 • Eigen grenzen kunnen herkennen en aangeven?
 • Meer evenwicht vinden tussen je ratio en emotie?
 • Meer eigenwaarde en zelfvertrouwen (terug)krijgen?
 • Patronen, blokkades valkuilen en weerstanden ontdekken?
 • Beter zelfinzicht in je gedrag en het effect op anderen? 
 • Effectiever en minder stressvol kunnen samenwerken?
 • Beter omgaan met je eigen emoties of gevoelens?
 • Meer zelf de regie nemen over jouw loopbaan kansen?

Cases

Manager Business Continuity Koninklijke Ahold NV

Als Manager Business Continuity bij een grote internationale onderneming heb ik een vrij geïsoleerde functie en is het aan mij om verbinding te maken met stakeholders in de organisatie om hen in beweging te krijgen. Daarbij bepaal ik voor een groot gedeelte mijn eigen agenda en prioriteiten, uiteraard wel binnen een duidelijk kader. Dat vergt enerzijds overtuigingskracht en anderzijds focus. 

In deze voor mij nieuwe rol had ik behoefte aan een coach met wie ik kan sparren en die mij richting kan geven bij de invulling van mijn taak. Een belangrijke doelstelling hierbij was het zelfstandig en zelfverzekerd ontplooien van initiatieven en mensen overtuigen om hier een inspanning voor te leveren. 

Samen met Edwin heb ik een traject uitgezet waarlangs ik deze doelstelling concreet vorm kan geven. Dit traject bestaat uit een aantal gesprekken waarbij Edwin, volgens het zogenaamde GROW model te werk gaat. We hebben veel tijd besteed aan het evalueren van mijn gedrag in bepaalde situaties die ik tijdens uitoefening van mijn functie tegenkom.    

Nu het coaching traject is afgerond kan ik concluderen dat mijn coachdoelstelling al is bereikt. Opvallend genoeg komt dat niet doordat ik ander gedrag ben gaan vertonen, maar doordat ik mijn gedrag beter ben gaan begrijpen. Het analyseren van mijn gedrag, en de gevoelens die dat bij mij teweegbrengt, helpt mij om mijn rol op een pro-actieve en zelfverzekerde manier uit te oefenen. Dat is prettig voor mijzelf, maar vooral ook voor de organisatie.   

Startende Ondernemer

Een gezelschapsdierenkliniek kopen en voor jezelf beginnen in deze tijd als dierenarts is een hele stap. Dagelijks stuit ik als ondernemer op uitdagingen, waarvoor ik (nog) niet de juiste kennis of ervaring hebt. Het gaat als dierenarts niet alleen om het zieke dier, maar ook om een gezond bedrijf. Soms verdrink je gewoon. Dit maakt mij soms onzeker en aan het twijfelen.

Voor mij reden genoeg om Edwin in te schakelen als coach. Het samenwerken met Edwin was erg prettig en inspirerend. Edwin kan erg goed luisteren, stelt de juiste vragen, legt mijn vinger snel op de zere plek, en spreekt in `Jip en Janneke taal`. Ik vond het prettig dat Edwin mij niet vertelt wat ik wel of niet moet doen. Hij laat mij tot nieuwe of andere inzichten komen, waar ik zelf direct mee aan de slag kan en wil.

Ik heb in het coachingsproces met Edwin veel beter inzicht gekregen in mijn eigen gevoelens en gedragingen. Waar deze vandaan komen en wat deze doen met mij en anderen in mijn team. Het bepalen en uitvoerig bespreken van mijn DISC-profiel heeft mij, naast de coachgesprekken, ook veel opgeleverd. De verkregen inzichten waren voor mij eerst shocking, maar na acceptatie een rijkdom en voedingsbodem. 

Voor mij heeft het coachingstraject gebracht dat Ik nu veel meer plezier beleef en ervaar van mijn dagelijkse werk. Ik kan de hoofdlijnen en het einddoel makkelijker vasthouden. Ook zie ik veel meer humor van dagelijks uitdagingen. Binnen mijn team is meer onderling begrip en de sfeer is heel ontspannend. Onze klanten merken ook dat wij veel plezier beleven aan ons werk en ons team een 'boost' heeft gekregen.

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt" Albert Einstein Duits - Amerikaans natuurkundige

Team Coaching - Willen jullie?

Wilt jouw team de effectiviteit en efficiency van een goede samenwerking vergroten en/of aan teamontwikkeling doen. Zoek jij daarom een ervaren onafhankelijke externe teamcoach met een universitaire coachingsopleiding, die helpt om julliezelf als team verder te ontwikkelen en beter te laten presteren? Neem dan vandaag nog contact met mij op! 

Lees verder en doe de gratis 'quick scan' van jullie teamwork! 

lees verder Quick scan

 • Slagkracht van het team behouden of verhogen?
 • Beter intern samenwerken met elkaar?
 • Belemmeringen & conflicten eerder bespreken?
 • Effectiever met elkaar communiceren?
 • Welzijn & betrokkenheid van teamleden vergroten?
 • Teamrollen en leiderschapsstijlen ontwikkelen?
 • Veiligheid & vertrouwen in elkaar verbeteren?
 • Alles wat er speelt aan de oppervlakte krijgen?
 • Meer begrip hebben voor elkaar?
 • Meer focus houden op het teamresultaat?

Cases

Bestuur KETP-Nederland

Als Ketp Nederland zijn wij het samenwerkingsverband van circa 100 vrijgevestigde kinderergotherapeuten (deelnemers). Als jong bestuur liepen wij tegen een aantal zaken aan. 

Uit het intakegesprek met Edwin bleek dat wij wel wat hulp konden gebruiken bij het (her)vinden van ons bestaansrecht als zelfstandige stichting, het vergroten van onze slagkracht en het krijgen van meer energie en motivatie om in het bestuur te zitten. Edwin heeft ons als eerste in een tweetal sessies procesmatig begeleid bij het opstellen van de nieuwe visie, missie en doelstellingen van Ketp en onze taak als bestuur. 

Edwin heeft bij een tweetal bijeenkomsten gezeten die wij als bestuur hadden met onze leden die wij deelnemers noemen. Ook is hij bij een aantal bestuursvergaderingen komen kijken en luisteren. Pas later heeft hij in een bijeenkomst zijn observaties met ons gedeeld, wat erg verrassend en verhelderend was. Wij hebben in een van de sessie ook ons DISC-gedragsprofiel bepaald. Het bespreken hiervan met elkaar was deels herkenbaar maar ook best confronterend. Het heeft veel duidelijk gemaakt over hoe wij ons gedragen, met elkaar communiceren en op elkaar reageren of soms aan elkaar irriteren. 

Wij hebben aan de teamcoaching het gevoel overgehouden dat wij dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook hebben wij weer meer energie en vertrouwen gekregen voor de toekomst. Onze vergaderingen zijn er ook leuker op geworden. Wij hebben meer inzicht en begrip gekregen voor elkaars beweegredenen om in het bestuur te zitten. Frustraties die er zijn worden nu eerder en echt openlijk besproken in de vergadering. Er is ook meer duidelijkheid over ieders committent en verwachtingen qua inzet en tijdsbesteding. Als team zijn wij volwassener geworden.

Managementteam Project Verbreding Rijksweg

Samenwerking is een risico voor het succes van ons complexe infrastructureelproject. Het is als wij eerlijk zijn soms best lastig om in een combinatiewerk volledig transparant te zijn en alle informatie met elkaar te delen. Verschillen in de belangen tussen betrokken partijen (moederorganisaties en opdrachtgever) worden niet altijd open besproken, lastige onderwerpen of conflicten worden vaak vermeden en we spreken elkaar niet goed aan op ieders verantwoordelijkheid. Dit om maar de goede sfeer en harmonie te bewaren. Reden genoeg voor ons als MT (kernteam) om het in dit project eens anders aan te pakken.

Wij hebben Edwin gevraagd of hij ons als teamcoach hierin kon begeleiden. Als eerste heeft Edwin het DISC-gedragsprofiel van de MT-leden en het cultuurprofiel van ons team bepaald. Ook heeft hij specifiek een assessment uitgevoerd naar de cohesie en samenwerking binnen ons team (De 5 B's). Edwin heeft ook geobserveerd bij een aantal interne projectteam overleggen. Ook heeft hij bij twee bijeenkomsten gezeten met onze opdrachtgever. Zijn waarnemingen heeft hij teruggegeven tijdens de PFO's die wij hadden gepland met ons projectteam, onze RvB en RWS. Dit heeft onze bewustwording vergroot.

De verkregen inzichten van deze procesbegeleiding waren voor ons heel verhelderend en hebben tot meer onderling begrip en een betere communicatie geleid. Vertrouwen en omgaan met verschillende belangen en conflicten was wel een issue bij ons. Wij zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om dit te verbeteren. Wij denken dat wij door deze aanpak veel problemen in ons project en met onze opdrachtgever hebben weten te voorkomen. 

Overtuigd, of op zoek naar meer informatie?

Als je al overtuigd bent maak ik graag een afspraak met je. Ben je nog op zoek naar meer informatie? Ik vertel je graag meer over mijn diensten, methoden en werkwijzen.

neem contact op